Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2014

ihatekeczup
Reposted from169cm 169cm viaolewka olewka
ihatekeczup
Reposted fromgracey gracey viaolewka olewka
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe

June 23 2013

ihatekeczup
Reposted fromcouples couples viaHanJiMun HanJiMun
ihatekeczup
  Jak się spot­ka­li?
Przy­pad­kiem, jak wszyscy. 
— Denis Diderot
Reposted fromIriss Iriss viadobitnie dobitnie
ihatekeczup
Boże ile bym dała,żeby te wakacje były wspaniałe,najwspanialsze..najlepiej całe z Tobą.
— najlepiej
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viapikkumyy pikkumyy
ihatekeczup
ihatekeczup
5681 54c2
Reposted fromhajskul hajskul vianiewychamowanee niewychamowanee
ihatekeczup
ihatekeczup
ihatekeczup
I'm scared you'll forget about me
— John Mayer "Edge of Desire"
Reposted fromsaku saku vianattsu nattsu
ihatekeczup
Lubię takie pieprzone, drobne rzeczy, jak trzymanie za rękę i szczery uśmiech.
— do Ciebie
Reposted fromchocoway chocoway viaolewka olewka
ihatekeczup
Nie mylić miłości z zakochaniem. Zakochanie to jest reakcja fizjologiczna, jak erekcja. To się po prostu zdarza, czasem samo z siebie. Jak ktoś nie chce, żeby się zdarzyło, to ucieknie na czas, jasne. A miłość to nie jest uczucie, to postawa względem drugiego człowieka i seria decyzji, jakie się podejmuje. Miłości się nie czuje, tylko się nią żyje. Kocham swoją żonę, bo kiedyś tak zdecydowałem: "Będę kochał właśnie ciebie".
— Szczepan Twardoch
Reposted fromchcialbymdzismiec chcialbymdzismiec viaolewka olewka
ihatekeczup
7353 a33d
Reposted fromchocoway chocoway vianowelovestory nowelovestory
ihatekeczup
4099 3d85
Reposted fromallnight allnight vianowelovestory nowelovestory
ihatekeczup
9074 0ac2

June 22 2013

ihatekeczup
0298 c2dc 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viacytaty cytaty
4132 4682
Reposted fromindie indie vianowelovestory nowelovestory
ihatekeczup
0997 1850
ihatekeczup
5408 e899
Reposted fromnattaly nattaly viadoubleespresso doubleespresso
ihatekeczup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...